SVNC.TK.314. Eesti keele praktiline häälduskursus 1: kuidas kõlab eesti keel?

Eesmärk

Häälduskursuse eesmärk on arendada oskusi eesti keele hääldamiseks, et vastata suulise suhtluse nõuetele tasemetel B1-C1. Hea hääldus aitab kõnelejast aru saada ja toetab suhtlemist nii kõneleja kui kuulaja poolel.

Maht

20 akadeemilist tundi (11 tundi auditoorset tööd, 9 tundi iseseisevat tööd), 0,75 EAP-d

Toimumise aeg 27.02.2023–05.03.2023

Ajakava

27. veebruarist 3. märtsini (E–R) iga päev kell 16.30–18.00 toimub e-õpe veebis:

Tagasisidestamine ja konsulteerimine toimub 4.–5. märtsil (L–P) veebis vastavalt gruppide ajakavale.

Veebitunnis tutvutakse erinevustega eesti ja vene keele hääldamisel, esitatakse eesti keele hääldamise põhireeglid, tehakse praktilisi harjutusi lühitekstidega.
Viimase iseseisva tööna salvestavad õppijad õppejõult saadud teksti.
Salvestatud teksti kohta annavad õppejõud veebikonsultatsioonis tagasisidet ja osutavad, millele rohkem tähelepanu pöörata.

Sihtrühm

Koolide mitteestlastest aineõpetajad, lasteaiaõpetajad ja muud huvilised, kes soovivad oma hääldusoskusi eesti keeles parandada.

Õppevorm veebiõpe

Õppekeel

eesti keel

Õppejõud

Aime Jaagus, Tartu Ülikooli Narva kolledži eesti keele õpetaja
Mart Rannut, Tartu Ülikooli Narva kolledži eesti keele lektor

Õpiväljundid

Saavutamaks eesti keele kõlalist õigehääldust kursusel osalejad tunnevad erinevusi eesti ja vene keele hääldamises, pööravad tähelepanu häälduse põhireeglitele eesti keele kõlapildi saavutamisel,
oskavad teksti esitusel jälgida sõnarõhku ja sujuvust.

Nõuded lõpetamiseks

Aktiivne osalemine õppes ja lõputöö esitamine.

Lõpetajale väljastatav dokument

digitaalne tunnistus

Hind

195 eurot

Registreeru koolitusele

#täiendusõpe

SVNC.TK.316. Eesti keele B2/C1 keeletaseme olulisemad grammatikakategooriad

Kursuse eesmärk on käsitleda B2/C1 keeletaseme olulisemaid grammatikakategooriaid (objektikäänded, umbisikuline tegumood, tingiva kõneviisi täisminevik, veaohtlikud vormid jm).
#täiendusõpe
Grupimäng

Kolledžis algab taas koolitus kõrge abivajadusega ja riskikäitumisega noortega töötavale spetsialistile

#täiendusõpe

SVNC.TK.315. HEV-laste õppimise toetamine koolis

Kursuse eesmärk on õpi- ja õpetamistegevuse kavandamine kaasava hariduse edukal rakendamisel.