SVNC.TK.329 Koolieelne pedagoogika eesti keeles

Eesmärk

Aidata  koolieelsete lasteasutuste õpetajatel parandada oma erialase eesti keele oskust ja tõsta oma professionaalsust õpetades eesti keeles.

Maht

78 akadeemilist tundi (40 tundi auditoorset tööd, 38 tundi iseseisevat tööd), 3 EAP-d

Toimumise aeg

16.09.2023–29.12.2023
Kokku toimub 10 kohtumist, üks kord 4 ak. tundi korraga.
Temaatiliste vestluste formaat või keelekohvik

Toimumise koht Tartu Ülikooli Narva kolledž

Sihtrühm

Ida-Virumaa koolieelsete lasteasutuste õpetajad

Õppevorm lähiõpe

Õppekeel

eesti keel

Õppejõud

Anu Leuska, Tartu Ülikooli Narva kolledži pedagoogika ja psühholoogia nooremlektor   

Lehte Tuuling,Tartu Ülikooli Narva kolledži eelkooli pedagoogika nooremlektor     

Katrin Saluvee, Tartu Ülikooli Narva kolledži alushariduse nooremlektor

Kaja Visnapuu, Tartu Ülikooli Narva kolledži külalislektor

Õpiväljundid

Programmi läbinud osaleja

  • on teadlik koolieelse pedagoogika aktuaalsetest küsimustest ja arengusuundadest;
  • näeb ja seletab oma rolli nende arengusuundade edukas rakendamises Narva koolieelses hariduses;
  • on vahetanud oma kogemusi õpetamismetoodika valdkonnas;
  • on parandanud oma suulise ja kirjaliku eesti keele oskust aktiivse suhtlemise ja iseseisvate ülesannete täitmise käigus.       
Sisu
  • Valdkondade lõimimine avatud õpikeskkondades       
  • Lapsest lähtuva õpikeskkonna loomine igapäeva töös
  • Lapse arengu dokumenteerimine ja analüüs
  • Liiklusohutus ja -kasvatus lasteaias
  • Lapse keeleline areng teises keeles               

Iga osaleja peab enesereflektsiooni päevikut Moodle keskkonnas, kuhu ta teeb sissekandeid peale iga kohtumist (kui kasulik oli info, mida ta saab rakendada oma töös). See võimaldab osalejal kinnistada kohtumisel omandatud sõnavara ja arendada kirjalikku eesti keele oskust. Sissekandeid kontrollib ja tagasisidestab Tartu Ülikooli Narva kolledži eesti keele õppejõud.        

Lõpetajale väljastatav dokument

digitaalne tunnistus

Hind

tasuta

Täienduskoolitusprogrammi toetab Haridus- ja Teadusministeerium.

Registreeru koolitusele

Palun tutvuge täiendusõppes osalemisel kogutavate isikuandmete töötlemise põhimõtetega Tartu Ülikooli kodulehel.

Naised kuulavad loengut

Väärikate ülikool alustab Narvas sügissemestri loengutega  

Tartu Ülikooli Narva kolledži üliõpilased

Narvas alustavad õpinguid tulevased eesti keeles õpetavad klassiõpetajad

Tartu Ülikooli Narva kolledži konverents

Pedagoogilisel konverentsil jagavad õpetajad lõimitud aine-ja keeleõppe kogemusi