Autor:
Kaja Karo

Tagasivaade hõimupäevadele

14.-15. oktoobril toimusid Tartu Ülikooli Narva kolledžis, hotellis Inger ja Narva Ingerisoomlaste Seltsis hõimupäeva üritused. Kolledžis kõlas konverentsil Uralo-indogermanica 22 ettekannet. Fuajees on välja pandud handi rahva kultuuri tutvustav näitus "Meie põlisrahvastest sõbrad" ning soome-ugri ja ukraina kirjandussuhteid kajastav raamatunäitus. 

Hõimukontserdil esines seto pereansambel Baaba ja Ka ning Tartu muusik Tõnu Vorms. Kultuurikava rikastasid raamatute "Permikomi kirjandus ungari, soome ja eesti keeles" ja "Eesti keel ja eesti meel” esitlused. Külalisi osales kohapeal ja veebi teel Tartust, Tallinnast, Obinitsast, Austriast, Ungarist, Ukrainast ja Slovakkiast.

Eesti keele lektoraadist esinesid ettekandega Szilárd Tibor Tóth, Enda Trubok ja Elvira Küün. Ühise ettekande esitasid Olga Burdakova, Jelena Nõmm ja Liudmila Nikolaeva. Fuajees eksponeeritud püstkoda ja handi pilte saab imetleda kuni novembri lõpuni.

Üritusi toetas Eesti Kultuurkapital ja Narva linn. 
 

Oleh Zyma, arst Ukrainast, Mariupolist

Oleh Zyma ettekanne kajastas Ukraina meditsiiniterminoloogia arengut. Tähelepanu pöörati teiste keelte nt ladina, vene ja inglise mõjule tänapäevase Ukraina meditsiiniterminoloogia kujunemisel, mille mõju oli eri ajastutel erinev. Kõige suurem mõjutusvahend on olnud leksikaalsed laenamised.

Ukraina ja vene keele lähedus, Ukraina ja Venemaa pikk ühine ajalugu ei võimalda õppida ukraina keele teadusleksikat vene keelest eraldiseisvalt. Osa ettekandest on pühendatud vene keele eripärade aspektile Ukrainas. Eraldi on välja toodud "suržiku" fenomen ("suržik" on segu ukraina ja vene keelest), mis mõjutab oluliselt ka meditsiinilist ukraina keelt.

20. sajandil võimaldasid ukraina keele õigekirjareformid ühelt poolt venestada meditsiinilist terminoloogiat, teiselt poolt seda ühtlustada, kuid kõrvale jäeti osa ukraina dialektidest, vähearusaadavatest sõnadest ja liigsetest tõlkelaenudest. Selle mõjul said Ukraina meditsiiniteadlased 20. sajandil teha küll edukat koostööd NSV Liidu – Venemaa teaduskeskustega, kuid ukraina keele sõnavara kaotas omapära.

Hoolimata keelemuutustest 20. sajandil lsaab Ukraina iseseisvumise ajaks rääkida ukraina keelest kui täisväärtuslikust keelest ja seda mitte ainult ilukirjanduses ja sotsiaalteadustes, vaid ka alus- ja rakendusuuringutes ja meditsiiniteaduses. Inglise keele mõju Ukraina meditsiinilises terminoloogias suureneb 21. sajandi alguses, ingliskeelsed terminid ilmuvad Ukraina suulisse ja kirjalikku meditsiinilisse keelde. See kõik aitab kaasa teaduse globaliseerumisele, tervishoiusüsteemi lülitamisele Euroopa ja maailma süsteemi.

 

Tartu Ülikooli inimesed [eel]arvamusfestivalil

Arvamusfestivalil lööb Tartu Ülikoolist kaasa üle 30 inimese

Tartu Ülikooli Narva kolledži õppejõud

Pedagoogiline konverets

Foto on dekoratiivne

Karl Kruusamäe sillutab teed inimese ja roboti võimalusterohkele koostööle