Autor:
Tartu Ülikooli Narva kolledž

Eesti keele süvaõpe Narva kolledžis

Tartu Ülikool eesti keele kui õppekeele oskuse testi (starditesti) tulemuste põhjal jagatakse üliõpilased eesti keele süvaõppeks rühmadesse. Keeleõpinguid tuleb alustada esimesel semestril ning pool määratud mahust on vaja läbida juba esimesel õppeaastal. Kogu maht tuleb täita hiljemalt nominaalse õppeaja lõpuks (enne lõputöö kaitsmist).


Kui starditesti tulemusena on määratud 6 EAP-d täiendavat eesti keele õpet, siis tuleb üliõpilasel valida I aastal vähemalt üks aine järgmiste kursuste hulgast:

 • P2NC.00.749 Eesti keele ortograafia, 3 EAP 
 • SVNC.00.110 Eesti keel C1-tasemel, 6 EAP 
 • P2NC.01.075 Interaktiivne eesti keele õpe II, 3 EAP  
 • SVNC.00.083 Eesti keele grammatika, 4 EAP
 • P2NC.00.707 Eesti keele kirjaliku väljenduse õpetus, 6 EAP

Lisaks soovitame võtta II aasta kevadsemestril vabaaine P2NC.00.949 Eesti keele jätkukursus II, 6 EAP või valida lisaks II või III aastal mõni kursus eelpool loetletute hulgast, et arendada ja säilitada oma keeleoskust.


Kui starditesti tulemusena on määratud 12 EAP-d täiendavat eesti keele õpet, siis tuleb üliõpilasel valida I aastal vähemalt 6 EAP mahus aineid järgmiste kursuste hulgast:

 • P2NC.00.749 Eesti keele ortograafia, 3 EAP 
 • SVNC.00.110 Eesti keel C1-tasemel, 6 EAP 
 • P2NC.01.075 Interaktiivne eesti keele õpe II, 3 EAP  
 • SVNC.00.083 Eesti keele grammatika, 4 EAP
 • P2NC.00.707 Eesti keele kirjaliku väljenduse õpetus, 6 EAP

Lisaks soovitame võtta II aasta sügissemestril vabaaine P2NC.00.948 Eesti keele jätkukursus I, 6 EAP ja kevadsemestril vabaaine P2NC.00.949 Eesti keele jätkukursus II, 6 EAP või valida lisaks mõni kursus eelpool loetletute hulgast, et arendada ja säilitada oma keeleoskust.
 

Kui starditesti tulemusena on määratud 18 EAP-d täiendavat eesti keele õpet, siis tuleb üliõpilasel valida I aastal vähemalt 9 EAP mahus aineid järgmiste kursuste hulgast:

 • P2NC.00.749 Eesti keele ortograafia, 3 EAP 
 • SVNC.00.110 Eesti keel C1-tasemel, 6 EAP 
 • P2NC.01.075 Interaktiivne eesti keele õpe II, 3 EAP  
 • SVNC.00.083 Eesti keele grammatika, 4 EAP
 • P2NC.00.707 Eesti keele kirjaliku väljenduse õpetus, 6 EAP
 • vabaaine P2NC.00.947 Praktiline eesti keel II, 6 EAP

II aastal soovitame valida sügissemestril vabaaine P2NC.00.948 Eesti keele jätkukursus I, 6 EAP ja;
II aasta kevadsemestril vabaaine P2NC.00.949 Eesti keele jätkukursus II, 6 EAP, et arendada ja säilitada oma keeleoskust.


Kui starditesti tulemusena on määratud 24 EAP-d täiendavat eesti keele õpet, siis tuleb üliõpilasel valida:

 1. I aasta sügissemestril valikaine P2NC.00.946 Praktiline eesti keel I, 6 EAP;
 2. I aasta kevadsemestril vabaaine P2NC.00.947 Praktiline eesti keel II, 6 EAP;
 3. II aasta sügissemestril vabaaine P2NC.00.948 Eesti keele jätkukursus I, 6 EAP;
 4. II aasta kevadsemestril vabaaine P2NC.00.949 Eesti keele jätkukursus II, 6 EAP.

Lisaks soovitame valida ka kursuseid järgmiste ainete hulgast:

 • P2NC.00.749 Eesti keele ortograafia, 3 EAP 
 • SVNC.00.110 Eesti keel C1-tasemel, 6 EAP 
 • P2NC.01.075 Interaktiivne eesti keele õpe II, 3 EAP  
 • SVNC.00.083 Eesti keele grammatika, 4 EAP
 • P2NC.00.707 Eesti keele kirjaliku väljenduse õpetus, 6 EAP, et arendada ja säilitada oma keeleoskust


Kui starditesti tulemusena on määratud 30 EAP-d täiendavat eesti keele õpet, siis tuleb üliõpilasel valida 

 1. I aasta sügissemestril valikaine P2NC.00.946 Praktiline eesti keel I;
 2. I aasta kevadsemestril vabaaine P2NC.00.947 Praktiline eesti keel II;
 3. II aasta sügissemestril vabaaine P2NC.00.948 Eesti keele jätkukursus I;
 4. II aasta kevadsemestril vabaaine P2NC.00.949 Eesti keele jätkukursus II;
 5. Lisaks vähemalt üks 6 EAP või vähemalt kaks 3 EAP mahuga eesti keele kursust järgmiste ainete hulgast:
 • P2NC.00.749 Eesti keele ortograafia, 3 EAP 
 • SVNC.00.110 Eesti keel C1-tasemel, 6 EAP 
 • P2NC.01.075 Interaktiivne eesti keele õpe II, 3 EAP  
 • SVNC.00.083 Eesti keele grammatika, 4 EAP
 • P2NC.00.707 Eesti keele kirjaliku väljenduse õpetus, 6 EAP, et arendada ja säilitada oma keeleoskust.


Valdkonna nõukogu võib eesti keele süvaõppe mahu täitmiseks kehtestada varasema tähtaja. Eesti keele süvaõppesse arvatud üliõpilase õppekava on täidetud, kui õppekavas ette nähtud õppeainetele lisaks on läbitud eesti keele süvaõpe talle määratud mahus või esitatud tõend eesti keele C1-taseme omandamise kohta.

Kui eesti keele õppe programmi õppeained kuuluvad üliõpilase õppekavasse, ei nõuta nende sooritamist lisaks õppekavas ette nähtud eesti keele õppeainetele. Eesti keele süvaõppe programmi õppeainetega võib täita oma õppekava vabaainete mooduli mahtu.

Loe lähemalt eesti keele süvaõppest.

 

Tartu Ülikooli Narva kolledži üliõpilased

Lõputööde kaitsmiste ajakava

Foto on dekoratiivne

Tudengid õpetasid lastele, kuidas internetis turvaliselt tegutseda

Foto on dekoratiivne

Narva kolledži üliõpilased olid keelepraktikal Pärnumaal