Autor:
Johan-Paul Hion

Õpiränne Tartusse

Kolledži täiskoormusega õpetajakoolituse bakalaureuseõppekavale „Keeled ja mitmekeelsus koolis on üliõpilaste keeleoskuse arendamise toetamiseks loodud kohustuslik kahekuuline õpiränne Tartusse.

Tartus õpiksid tudengid esimese aasta kevadsemestril 15 EAP mahus eesti keelt, erialaaineid eesti keeles, osaleksid kultuuri programmis ja saaksid endale keelesõbra.

Eesmärk on pakkuda Narva üliõpilastele täiendavat keelelist ja kultuurilist tuge nende eesti keele õppimisel. Üliõpilased osalevad eesti keele, nüüdiskultuuri ning keele ja ühiskonna õppeainetes, tutvuvad Tartu linna üldhariduskoolidega, osalevad mitmekülgses kultuuriprogrammis ning külastavad Setomaad.

Tartus õpetab tudengeid eesti ja üldkeeleteaduse instituut.

Tartu Ülikooli Narva kolledži üliõpilased

Lõputööde kaitsmiste ajakava

Foto on dekoratiivne

Tudengid õpetasid lastele, kuidas internetis turvaliselt tegutseda

Foto on dekoratiivne

Narva kolledži üliõpilased olid keelepraktikal Pärnumaal