SVNC.TK.316. Eesti keele B2/C1 keeletaseme olulisemad grammatikakategooriad

 Eesmärk

Käsitleda B2/C1 keeletaseme olulisemaid grammatikakategooriaid (objektikäänded, umbisikuline tegumood, tingiva kõneviisi täisminevik, veaohtlikud vormid jm).

Maht

26 akadeemilist tundi (16 tundi auditoorset tööd, 10 tundi iseseisevat tööd), 1 EAP-d

Toimumise aeg 31.03.2023–17.04.2023

Ajakava

31.03.2023, kl 10.00–17.00, aud 306
14.04.2023, kl 10.00–17.00, aud 306

Toimumise koht Tartu Ülikooli Narva kolledž

Sihtrühm

Lasteaedade, koolide, kutsehariduskeskuste eesti keele kui teise keele õpetajad, aineõpetajad, teised koolitöötajad, kes ei ole eesti keele kandjad ja kes on teemast huvitatud.

Õppevorm lähiõpe

Õppekeel

eesti keel

Õppejõud

Maarja Hein, eesti keele õpetaja

Õpingute alustamise tingimused Eesti keele valdamine B2/ C1 tasemel.

Õpiväljundid

Osaleja oskab kursusel käsitletud grammatikakategooriaid kasutada kõnes ja kirjas.

Sisu
  • Objektikäänded; tingiva kõneviisi täisminevik.
  • Umbisikuline tegumood; veaohtlikud vormid.
  • Küsimused ja vastused: osalejate jaoks oluliste teemade lühikäsitlus.
  • Iseseisev töö.

Nõuded lõpetamiseks

Osalus koolitustundides 85% ulatuses, praktilised ülesanded 85% ulatuses täidetud vastavalt neile esitatud nõuetele.

Lõpetajale väljastatav dokument

digitaalne tunnistus

Hind

160 eurot

Registreeru koolitusele