Autor:
Bianca Fazacas on Unsplash

Välismobiilsus noorsootöö õppekaval

Igal noorsootöö õppekava üliõpilasel on võimalus omandada rahvusvaheline õpi- ja/või praktikakogemus, kasutades selleks mobiilsusakent.  Selleks on õppekavas loodud tingimused ehk õppekavas on õppetöö planeeritud nii, et osa õppekavast on võimalik läbida väliskõrgkoolides.

Milleks on vaja välismobiilsust?

Välismaal õppimine ja/või praktika läbimine annab väärtusliku rahvusvahelise kogemuse, laiendab silmaringi ning on kindlaks eeliseks ka tööturul. Välismobiilsus aitab üliõpilasel kujuneda enesekindla identiteediga heaks noorsootöötajaks ja kõrgel tasemel valdkonna arendajaks, mis on otseses seos õppekava eesmärkiga. Arvestades noorsootöö õppekava spetsiifikat, sh rahvusvahelist noorsootööd, annab välismaal õppimine võimaluse omandada teadmisi ja oskusi, mis on otseselt seotud noorsootöö valdkonnaga. Välismaal sooritatud õppetööd arvestatakse Tartu Ülikooli õpingute osana. See tähendab, et välisõpingud on õppekavasse planeeritud ja õppekava ÕIS-ist vaadates on näha, millise osa õppekavast välismaal õppides tehtud saab. Välisõpingute osa õppekavas nimetatakse mobiilsusaknaks. Välisõpingute maht semestris on vähemalt 15 EAP-d.

Milline on noorsootöö õppekava mobiilsusaken ja millal?

Õppekavas on mobiilsusaken vabaainete moodulina (15 EAP) ja/või praktika allmoodulina (15 EAP), mis teeb kokku 30 EAP-d. Minimaalselt on võimalik võtta mobiilsusakna raames 15 EAP-d ehk üliõpilane saab võtta mobiilsusakna maksimaalselt 30 EAP-d ja minimaalselt 15 EAP-d;  välismaal on vaja läbida vähemalt 15 EAP-d semestris.

Mobiilsusaken on õppekavas ajaliselt planeeritud teisel kursusel kevadsemestril ehk neljandal semestril. Sellel semestril ei ole planeeritud kohustuslikke aineid, vaid on planeeritud aeg vabaainete ja praktika jaoks, mis on soovituslik läbida välismaal. Praktikat võib välismaal teha ka eraldiseisvalt teistest õppeainetest, nt suvel või osaledes noortevaldkonna erinevates rahvusvahelistes projektides ja programmides või võtta osa vabatahtlike teenistusest, näiteks https://noored.ee/programmid/solidaarsuskorpus.

Õppekavas on ette nähtud tugev inglise keele õpe, mis toetab inglise keele oskuse arendamist enne mobiilsusakent, kuna noorsootöö õppekava peamiste välispartnerkõrgkoolide õppekavad on ingliskeelsed.

Kuidas planeerida oma mobiilsusaken?

Õpingute algul toimub infotund, kus programmijuht tutvustab õppekorraldust terviklikuna, sh mobiilsusakna võimalusi ja tingimusi. Õppekavas on ette nähtud aine „Enesejuhtimine, suunamine ja refleksioon“, mis toimub terve õpingu jooksul ning on kohustuslik aine ja jagatud osadeks, iga semester üks osa. Aine raames üliõpilane analüüsib ennast enesejuhtiva üliõpilasena ja koostab oma ülikooli õpitee, milles planeerib ka mobiilsusaknast lähtudes oma võimalused ja vajadused. Iga semestri lõpus toimuvad programmijuhiga konsultatsioonid, kus reflekteeritakse ülikooli õpitee üle, sh arutletakse mobiilsusakna võimalusi ja vajadusi. Õppekavas on ette nähtud mobiilsusaken neljandal semestril, kuid lähtudes üliõpilase soovist ja vajadusest, saab üliõpilane planeerida koostöös programmijuhiga mobiilsusakna varem või hiljem, aga soovitatavalt mitte hiljem kui eelviimasele semestrile.

Millised on mobiilsusakna võimalused?

Kuidas rahastada oma välisõpinguid?

Erasmus+ programmi õpirände puhul on osalejale stipendium (elamistoetus) tagatud.
Välispraktika toetuseks on võimalik taotleda Erasmus+ välispraktika stipendiumi.
Vaata ka teisi stipendiumiprogramme.

Kuidas välisõpingute sisu kokku leppida?

Välisõppega seonduv õppekorraldus: https://ut.ee/et/kuidas-solmida-oppelepingut

Rohkem infot: https://narva.ut.ee/et/valismaal-oppimine


Praktikakogemus

Narva kolledži 3. aasta noorsootöö üliõpilased Merilin, Saskia ja Priit viibisid 2023. aasta sügisel peaaegu kolm kuud Iirimaal kohustuslikul praktikal. Lennukiga maanduti Iirimaal Kerry maakonnas septembri alguses, et alustada praktikat organisatsioonis Kerry Diocesan Youth Service (KDYS). Loe lähemalt nende kogemusest...