Autor:
Tartu Ülikooli Narva kolledž

Oluline teave Narva kolledži uuele üliõpilasele

Tere tulemast Tartu Ülikooli Narva kolledžisse!
Et saaksid oma õpingutega sujuvalt alustada, oleme allpool kokku koondanud sulle olulise teabe.
 

Õppeaasta avaaktus

2. septembril kell 12 on kolledži õppehoone suures auditooriumis (r 200) õppeaasta avaaktus. Aktusest tehakse ka otseülekanne kolledži Facebookis ja seda saab hiljem UTTV-s järelvaadata. Ole tähelepanelik, et sa ei ajaks aktuse algusaega segamini Tartus toimuva aktuse algusajaga.

Infotunnid

Päevase õppe õppekavade infotunnid toimuvad 2. septembril kohe pärast aktust kell 12.45. Sessioonõppe õppekavade infotunnid toimuvad hiljemalt esimese õppesessiooni alguses, üliõpilasi teavitatakse toimumise aegadest. Välisüliõpilaste infotund toimub 5. septembril zoomis.

Õppetöö

Ülikooli arvutivõrgu kasutajatunnuse ja parooli leiad enne õppeaasta algust oma e-postkastist. Kõik esmakursuslased saavad ka ülikooli e-posti aadressi kujul eesnimi.perenimi@ut.ee, mille kaudu toimub suhtlus ülikooliga. Arvutiabi (sh oma kontole ligipääsu) kohta leiad infot arvutiabi veebilehelt

Esmakursuslasena tuleb sul 2024/2025. õppeaasta akadeemilise kalendri kohaselt valida hiljemalt 16. septembriks välja sügissemestri õppeained. Soovitud ainekursustele saad registreeruda õppeinfosüsteemis (ÕIS) juba nädal enne õppeaasta algust: alates 28. augustist. Selleks kuupäevaks saadab ülikooli IT-osakond sulle kasutajatunnuse ja parooli, millega pääsed ÕIS-i.  

Oma õppekava ja tunniplaaniga saad tutvuda ÕIS-is. Õppeaineid, tunniplaane ja õppekavu saad ÕIS-is vaadata ka ilma kasutajatunnuse ja paroolita.

Soovitame kõigil esmakursuslastel registreeruda ainekursusele “Sissejuhatus õpingutesse”, mis annab teile head eelteadmised kõrgkooliõpinguteks ja iseseisvaks õppimiseks, tutvustab kolledžit ja Narva linna. 

Kui räägid eesti keelt teise keelena, leiad lähemat teavet eesti keele õppe võimaluste kohta veebilehelt.

Akadeemiline puhkus kaitseväes teenimiseks

Kaitseväeteenistuskohustuste täitmise ajaks tuleb sul taotleda akadeemilist puhkust.

Info erivajadusega üliõpilasele

Kui oled erivajadusega õppija ja vajad kohandusi õppetöös, teavita sellest palun ülikooli (soovitavalt erivajadustega üliõpilaste nõustajat) juba õppeaasta alguses. Nii saame vajaduse ja võimaluse korral teha muudatusi ainekorralduses või õpikeskkonnas, et sulle paremini toeks olla. Kui liitud erivajadusega üliõpilaste listiga, saad kursis olla ülikoolis pakutavate võimalustega. Küsimuste ja murede korral pöördu palun nõustamiskeskuse erivajadustega üliõpilaste nõustaja poole.

Üliõpilaspilet

Rahvusvahelise üliõpilaspileti (ISIC) saad taotleda MinuKooli kaardihaldussüsteemist alates õppeaasta algusest.

Raamatukogu

Lugejaks saad end vormistada raamatukogu lahtiolekuaegadel. Lisateavet saad lugeda veebilehel.

Stipendiumid ja õppetoetused

Esmakursuslasena on sul juba septembris võimalik taotleda vajaduspõhist õppetoetust või vajaduspõhist eritoetust. Vaata kindlasti lähemalt ka muude stipendiumide ja õppetoetuste infot.

Kui vajad abi ja nõu

Tartu Ülikooli õppeosakond teavitab üliõpilasi õppeaasta igal nädalal õppimisega seotud teemadest üliõpilaste infokirjas. Lisaks on sulle toeks hulk ülikooli töötajaid. Nõustajate kontaktid leiad veebilehelt.

Kohtumiseni septembris!
 

Image
Tartu Ülikooli Narva kolledži üliõpilased