Autor:
Andrea Rotenberg

Valminud on Tartu Ülikooli suunis tekstiroboti kasutamiseks õppetöös

Tekstiroboti kasutamise suunisesse kogutud üldistele põhimõtetele ja konkreetsetele juhistele saavad õppetöös tugineda nii üliõpilased kui ka akadeemilised töötajad.

Suurtel keelemudelitel põhinevad tekstirobotid, sealhulgas ChatGPT, on viimasel aastal muutnud arusaama tekstiloomest ja toonud kaasa arutelu selle üle, kuidas ülikoolis õppida ja õpetada, millised oskused muutuvad ebavajalikuks ning milliste uute oskusteta jääme ajale jalgu. Kuniks õpetame ja kontrollime oskusi, milles tekstirobot on inimesest (kohati näiliselt) palju kiirem ja edukam, peame mõtlema ka sellele, kuidas vältida akadeemilist petturlust.

Seepärast koostas ülikooli töörühm 2023. aasta aprillis eri allikate põhjal tekstiroboti kasutamise suunise, millele ülikoolipere sai soovi korral tagasisidet anda. Kuna maailm ja meie arusaamad arenevad kiiresti, on tegu esialgse kokkuleppega, mida võivad mõjutada muu hulgas andmekaitsest tulenevad riiklikud piirangud.

Valminud suunisest leiab ülikooli üldised põhimõtted tekstiroboti kasutamiseks. Samuti on antud üliõpilastele ja õppejõududele konkreetseid näpunäiteid selle kohta, kuidas tekstiroboteid õppetöös kasutada ning sellele korrektselt viidata.

Tutvu ChatGPT kasutamise suunisega. Dokumendi leiab ka ülikooli veebilehe „Õppekorraldus“ rubriigist „Õigusaktid ja muud dokumendid“.

Tartu Ülikooli inimesed [eel]arvamusfestivalil

Arvamusfestivalil lööb Tartu Ülikoolist kaasa üle 30 inimese

Tartu Ülikooli peahoone

Algab ülikooli uue arengukava koostamine

Ukraina lipp

Ülikooli Ukraina-teemaline teave