Autor:
Kaja Karo

Kaks Narva kolledži kursust pälvisid e-kursuse kvaliteedimärgi

Eesti Hariduse Kvaliteediagentuuri e-õppe kvaliteedi töörühma korraldatud e-kursuse kvaliteedimärgi taotlusvooru tulemusena hinnati kvaliteedimärgi vääriliseks kaks Tartu Ülikooli Narva kolledži kursust. 

Narva kolledžis pälvisid kvaliteedimärgi e-kursused "Kutseala kogukond", mille autorid on Maria Žuravljova ja Maria Anderson, ning "Meetodid noorsootöös", mille autor on Birgit Villum. Mõlemad kursused kuuluvad noorsootöö õppekavasse. Noorsootöö õppekavas on kõik ained e-õppe toega ja neli neist on nüüdseks e-õppe kvaliteedimärgiga. 

Narva kolledži noorsootöö osakonna juhataja ja kvaliteedimärgi pälvinud kursuse autori Maria Žuravljova sõnul on kvaliteedimärgi pälvimine on suur tunnustus õppejõududele ja kinnitab nende professionaalsust. „See tõstab õppejõudude usaldusväärsust ja mainet, tõendab nende pädevust. Lisaks võib kvaliteedimärgi pälvimine avada uksi uutele koostöövõimalustele ja projektidele nii Eestis kui rahvusvaheliselt,“ sõnas Žuravljova.

Kvaliteedimärgi taotlemine on oluline, kuna see annab kursuse loojale ja õppijatele kindlustunde, et kursus on kõrge tasemega. Märgis näitab, et kursus on põhjalikult läbi mõeldud, hästi struktureeritud ja õppeprotsessis tõhus, mis omakorda suurendab õppijate motivatsiooni ja rahulolu. 

Kvaliteedimärgi taotlemiseks ja kursuse loomisel tuleb arvestada mitmete teguritega. Esmalt on oluline tagada, et kursuse sisu oleks põhjalik, asja- ja ajakohane. Samuti peab kursuse struktuur olema loogiline ja kasutajasõbralik, pakkudes selgeid juhiseid ja toetavaid materjale. Õppeprotsessis tuleks kasutada mitmekesiseid õpetamismeetodeid ja hindamisvahendeid, et toetada erinevaid õppimisstiile ja -võimekusi. Oluline on ka tagasiside kogumine ja analüüsimine, et pidevalt kursust täiustada ja parendada.

Kokku pälvisid kvaliteedimärgi 43 e-kursust, neist 14 on Tartu Ülikooli kursused. Kvaliteedimärgiga kinnitatakse e-kursuse väga head taset ning tunnustatakse e-kursuse autorit, kes on saavutanud e-õppe rakendamisel õppeprotsessis suurepäraseid tulemusi.

Tartu Ülikooli Narva kolledži konverents

Õuesõppe konverents

Foto on dekoratiivne

Piret Kärtner: missuguseid õpetajaid me vajame?

Foto on dekoratiivne

Kuku raadio saates „Kuue samba taga“ räägiti eesti keele kui teise keele õpetajate koolitamisest