Autor:
Tartu Ülikooli Narva kolledž

Posterettekannete konkursi teemaks on "Keel aineõppes"

Tartu Ülikooli Narva kolledž kuulutab pedagoogilise konverentsi raames välja üleriigilise posterettekannete konkursi "Keel aineõppes"

Seekordsel posterettekannete konkursil on fookuses keel aineõppes. Prantsuse, ladina, eesti, vene, inglise...

Meid huvitavad täielikult mitte-emakeeles aine läbiviimine, ent ka osaliselt teiste keelte kasutamine aineõppes. Mis eesmärgil ja kuidas seda tehakse? Kas keel on vaid vahend või mõjutab ka sisuliselt ainet? Millised erinevused on erinevates keeltes aine õpetamisel? Ladina keel botaanikas on aine osa, mitte õpetamise vahend. Itaalia keel muusikas on aine osa, mitte abivahend aine õpetamiseks. Eesti keelt õpetame ainetes sageli sel põhjusel, et ainet õppides on loomulikum ka keel selgeks saada. Kui inimest huvitab geograafia, siis ta kasutab iga vahendit ja iga võimalikku keelt, et sellest rohkem teada saada.

Ootame õpetajaid omavahel kogemusi jagama, kuidas keelt aineõppes kasutatakse. Kas keel on kui lusikas, millega aine nagu puder suhu pistetakse? Või on aine ja keel nii läbipõimunud, et neid polegi võimalik eristada?

Soovime näha konkreetsete juhtumite (rühm, klass, laps, perekond, õpetaja, lapsevanem, koolijuht) kirjeldusi. Autoriõiguste eest vastutavad autorid. Kõigile kasutatud materjalidele tuleb viidata.

Posterettekannete formaat sellel aastal muutub. Uued vahendid annavad uusi võimalusi. Soovime, et kõik posterid oleks dünaamilised. Võib olla animatsioon, võib olla jutuga täiendatud pildirida, võib olla kõik, mis liigub ning mõtet edasi annab.

Konkreetselt ootame youtube linki, videoklipi pikkus maksimaalselt kolm minutit. Esitamise tähtaeg on 10. august 2023.

Konkursi žüriisse kuuluvad HTMi esindaja, Aasta Õpetaja ja Tartu Ülikooli Narva kolledži õppejõud. Võitjad saavad auhinnad ning tööd avaldatakse Tartu Ülikooli Narva kolledži kodulehel.

 

2023. aasta tulemused

Pedagoogilise konverentsi raames toimunud posterettekannete konkursil tunnustati Kohtla-Järve Slaavi Põhikooli võistlustööd "Tund, kus kohtuvad kolm keelt".

Tunni autorid: eesti keele õpetaja Anna-Liisa Voiman, inglise keele õpetaja Marina Mänd, vene keele õpetaja Iläna Matvejeva.

Video autor: haridustehnoloog Jelena Reisi.

1. Eesmärgid

1.1. julgustada õpetajaid
1.1.1. mõtlema uudsete õppemeetodite ja -keskkondade rakendamise võimaluste üle;
1.1.2. reflekteerima iseenda elukestvat õpet ning arengut uudsete lahenduste suunas;
1.2. kutsuda õpetajaid näitama üles julgust mõelda "teisiti" ja avaldama oma arvamust;

1.3. ärgitada õpetajaid
1.3.1. väärtustama innovatiivsust;
1.3.2. mõtlema õpetaja elukutse üle;
1.4. tunnustada väljapaistvaid õpetajaid, kes julgevad rakendada uusi lahendusi vaatamata võimalikele riskidele.

2. Osalemine

2.1. Sihtrühmaks on õpetajad, kes ükskõik kui suure koormusega töötavad Eesti õppeasutustes;
2.2. Konkursil osalemiseks saata hiljemalt 10. augustil 2023 link konkursi läbiviija aadressile aet.kiisla@ut.ee. Posterettekandele lisada autori nimi, kool/lasteaed ja kontakttelefon ning e-posti aadress.
2.3. Posterettekanne on peamiselt eesti keeles. Vastavalt vajadusele kasutada ka teisi keeli.

3. Tähtaeg ja esitlemine

Posterettekande esitamise tähtaeg on 10. august 2023.

Tehniliselt korrektsed ning teemale vastavad posterettekanded pannakse välja kõigile tutvumiseks pedagoogilisel konverentsil 2023. aasta augustis.

Enne konverentsi ning konverentsi ajal saavad soovijad hääletada oma lemmikute poolt Facebookis. Selgitatakse välja publiku lemmik.

Konkursi tulemused kuulutatakse välja Tartu Ülikooli Narva kolledži pedagoogilise konverentsi lõppedes ning võitjate nimed avaldatakse kolledži kodulehel ning sotsiaalmeedias.

4. Auhinnad

Võidutöö auhind on 300 eurot. Auhind väljastatakse kinkekaardi kujul. Žüriil on õigus jätta võitja sobivate kandidaatide puudumisel välja kuulutamata.

Publiku lemmikut tänatakse aukirjaga ja sümboolselt.

Aet Kiisla
Narva kolledž
Infotehnoloogia ja ettevõtluse osakond
avaliku halduse nooremlektor
Raekoja plats 2–221
+372 5660 8626
Aet Kiisla
Narva kolledž
Infotehnoloogia ja ettevõtluse osakond
avaliku halduse nooremlektor
Raekoja plats 2–221
+372 5660 8626
Tartu Ülikooli Narva kolledži õppejõud

Pedagoogiline konverets

Foto on dekoratiivne

Piret Kärtner: kuidas valmistada ette häid õpetajaid?

SVNC.TK.359 Projektijuhtimise algkursus

Koolituse eesmärk on anda osalejatele teadmised projektijuhtimisest ja praktilised oskused eduka projekti koostamiseks ja läbiviimiseks.