Autor:
Tartu Ülikooli Narva kolledž

Pedagoogilise konverentsi kava

25. august 2022

10.15–11.00 Tervituskohv ja registreerimine

11.00–11.15 Avasõnad (aud. 200) Järelvaadatavad siin

Tartu Ülikooli Narva kolledži direktor Indrek Reimand
Narva linnapea Katri Raik

11.15–11.45 Ekaterina Protassova, Helsingi Ülikool „Critical Language Awareness and Modern Pedagogy“ Järelvaadatav siin

11.45–12.30 Virve-Anneli Vihman, Tartu Ülikool „Mis mõjutab mitmekeelse lapse keeleoskust ja kuidas seda hinnata“ (veebiettekanne) Järelvaadatav siin

12.30–13.30 Lõuna

13.30–15.00 Töö sektsioonides (Alusharidus ja 1. kooliaste, Põhikooli 2. ja 3. kooliaste ja Kutseharidus)

Alusharidus ja 1. kooliaste (töötoad toimuvad auditooriumis 215)

13.30–14.15 Irina Piksar, Viktoria Belitšev, Tapa Keelekümbluskool „Õpetamise meetodid ja võtted kahesuunalise keelekümbluse klassis“ Järelvaadatav siin

14.15–15.00 Anne Roos, Harno koolituskeskus „Harno koolituskeskuse koolitused jt tegevused eesti keelest erineva kodukeelega lapse keeleõppe toetajana“ Järelvaadatav siin

Põhikooli 2. ja 3. kooliaste (töötoad toimuvad auditooriumis 307)

13.30–14.15 Inguna Joandi, Natalja Zahharova, Narva Pähklimäe Gümnaasium „Tunnivälised üritused keeleõppe toetajana“ Järelvaadatav siin

Kutseharidus (töötoad toimuvad auditooriumis 200)

13.30–14.15 Marina Hämäläinen, Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus „Designing an English Moodle-based blended course for VET schools“ Järelvaadatav siin

14.15–15.00 Piret Kärtner, Tartu Ülikooli Narva kolledž „Kust tulevad hinded ja kelle omad on vead“ Järelvaadatav siin

15.00–16.00 Paneeldiskussioon „Mitmekeelsus lapse arengus“ (aud. 200) Järelvaadatav siin

Julia Eskor, Tartu lasteaed Kelluke; Tatjana Stepanova, Narva Vanalinna Riigikool; lapsevanem, Natalja Mjalitsina. Arutelu juhib Anna Golubeva. 

16.00 Haridus-ja Teadusministeeriumi esindaja tervitus Järelvaadatav siin

Pidulik vastuvõtt  (fuajees)

 

26. august 2022

9.00–9.15 Tagasivaade konverentsi esimesele päevale (aud. 200) Järelvaadatav siin

9.15–9.30 Poster-ettekannete konkursi tulemused Järelvaadatav siin 

9.30–10.15 Reili Argus, Tallinna Ülikool „Kuidas grammatika tuleb: eesti keele muutevormide omandamise järjekord esimese ja teise keele omandamisel“ (veebiettekanne) Järelvaadatav siin

10.15–11.00 Ülle Türk, Tartu Ülikool „Mitmekeelsus ja -kultuurilisus Euroopa keeleõppe raamdokumendi sõsarväljaande pilgu läbi“  Järelvaadatav siin

11.00–11.30 Kohvipaus

11.30–13.00 Töö sektsioonides (Alusharidus ja 1. kooliaste, Põhikooli 2. ja 3. kooliaste ja Kutseharidus)

Alusharidus ja 1. kooliaste (töötoad toimuvad auditooriumis 215)

11.30–12.15 Julia Faizullova, NinaZavriku Facebooki grupi looja „Nutikate õppematerjalide koostamine kaasaegses keskkonnas: ideest teostuseni“ Järelvaadatav siin

12.15–13.00 Lea Maiberg, alushariduse ekspert „Eesti keele kui teise keele õpetamine liitrühmas“ Järelvaadatav siin

Põhikooli 2. ja 3. kooliaste (töötoad toimuvad auditooriumis 307)

11.30–12.15 Kristel Kriisa, Anu Lutsepp, Harno koolituskeskus „Internetisuhtlus ja veebitoimingud: praktilisi näpunäiteid õpitegevuste planeerimiseks“ Järelvaadatav siin

12.15–13.00 Olga Burdakova, Liudmila Nikolaeva, Jelena Nõmm, Tartu Ülikooli Narva kolledž „Bilingvaalide-õpilaste kõne alakorpus (vene-eesti bilingvism) RusLAPSED lastekõne korpuses: vigade analüsaatori loomise probleemist“ Järelvaadatav siin

Kutseharidus (töötoad toimuvad auditooriumis 200)

11.30–12.15 Ilona Säälik, Tallinna Teeninduskool “Keeleõppe lõimimine erialaõppega” Järelvaadatav siin

12.15–13.00 Rutt Köster-Paap, Enda Trubok, Tartu Ülikooli Narva kolledž „8 kuuga 0-ist B2-ni“ Järelvaadatav siin

13.00–14.00 Lõuna

14.00–14.45 Anu Luure, Tallinna Lilleküla Gümnaasium. Natalja Mjalitsina, Tallinna Lilleküla Gümnaasiumi Räägu maja „Eesti kool ukrainlastele: loomise lugu“ (aud. 200) Järelvaadatav siin

14.45–15.30 Kokkuvõte konverentsist Järelvaadatav siin