Autor:
Kaja Karo

Pedagoogilise konverentsi kava

Konverentsi moderaator: Natalja Mjalitsina

Kolmapäev, 25. august 2021

10.15 – 11.00 Tervituskohv, registreerimine

11:00 Avasõnad. Marek Sammul, Narva kolledži direktor

11.15 – 11.45 „Narva plaanid eestikeelse hariduse elluviimisel“ – Katri Raik, Narva ekslinnapea

11.45 – 12.30 Eesti keeletehnoloogia“ (Zoom-ettekanne) – Einar Meister, Tallinna Tehnikaülikooli keeletehnoloogia labori vanemteadur

12.30 – 13.00  SA Kiusamisvaba Kool tutvustab KIVA programmi

13.00 – 14.00 Lõuna

14.00 – 15.00 Kohtumine Haridusminister Liina Kersnaga Zoomi vahendusel (ülevaade haridusest, küsimused ja vastused)

15:30 – 17:00 Töö sektsioonides

Toimumisaeg

Alusharidus ja 1. kooliaste
Moderaator Lehte Tuuling

Lõimitud aine- ja keeleõpe
Moderaator Natalja Mjalitsina

Eesti keele kui teise keele õpetamine
Moderaator Anne Reinsoo

Võõrkeelte õpetamine
 Moderaator Nina Raud

Vene keele õpetamine
 Moderaator Olga Burdakova

15.30 – 16.00

„Lapse koolivalmiduse hindamine läbi arengumängu: eesti keelest erineva kodukeelega lapse hindamise omapäraga arvestamine“ – Halliki Tammiste, Marve Torstenberg, Sirje Aoveer ja Jelena Savinskaja, Pärnu Raja Lasteaed

„Õpetajate hoiakud õppekeeltesse: miks peaks sellest rääkima mitmuses?“ – Kateryn Rannu, Tallinna Ülikool

“Õpetamismeetoditest keele ja kultuuri pühapäevakoolides” (Zoom-ettekanne) –
Elvira Küün, TÜ Narva kolledž

„Võõrkeeleõpetajate professionaalse arengu võimalused muutuste keerises“ – Ene Peterson, Eesti Võõrkeeleõpetajate Liit

„Vene keele kui emakeele õpetamise eripärad keelekümblusklassides“ – Svetlana Panfiljonok, Natalja Buinitskaja, Vene Keele ja Kirjanduse Õpetajate Liit Eestis

16:00 – 16:30

„Arengumäng kahesuunalises keelekümblusrühmas“
Marve Torstenberg, Irina Maslovskaja, Karin Kaugeranna ja Jelena Savinskaja, Pärnu Raja Lasteaed

„1+1 on rohkem kui kaks: koostöine õpetamine lõimitud aine- ja võõrkeeleõppes.

Как учителя в Эстонии понимают и применяют предметно-языковую интеграцию?“ – Merle Jung ja Aleksandra Ljalikova, Tallinna Ülikool

“Kuidas vähemotiveeritud ja nõrga keeleoskusega
kolmanda klassi õpperühm muutus täiesti teistsuguseks. Mängustatud
õppeprogrammi tutvustus”, Jelena Berezina, Lasnamäe Gümnaasium

„Võõrkeelte õpetajate professionaalse arengu toetamine TÜ Narva kolledžis“ – Niina Raud, TÜ Narva kolledž

„Vene keele kui võõrkeele kaugõpetamise kogemus: õppematerjalide digitaliseerimine“ – Liudmila Nikolaeva, TÜ Narva kolledž

16.30 – 17.00

„Kõne toetamine kakskeelsetel kõnearengu probleemidega lastel: ülevaade uuringutest“ – Darja Parts, Tartu Ülikooli Kliinikum

„Kirjandusklubi tõhusus keeleõppe toetamisel mõju-uuringu näitel“ – Enda Trubok, TÜ Narva kolledž

„Laste kõne elektroonne korpus RusLAPSED: hetkeseis ja arenguperspektiivid“ – Olga Burdakova, Liudmila Nikolaeva ja Viktoria Issakova, TÜ Narva kolledž,
Darja Bojetskaja, Kohtla-Järve Ahtme Põhikool,
Anna Matochkina, Narva Paju kool 

 

Neljapäev, 26. august 2021

9.00 – 9.15 Tagasivaade 1. päevale

9.15 – 9.30 Poster-ettekannete konkurssi tulemused – Aet Kiisla, TÜ Narva kolledži avaliku halduse nooremlektor

9.30 – 10.15 Plenaarettekanne „PISA tulemuste õppetunnid“ (Zoom-ettekanne) – Gunda Tire, Haridus-ja Noorteameti rahvusvaheliste uuringute valdkonnajuht

10.15 – 11.00 Kohvipaus

11.00 – 13.00 Töö sektsioonides

Toimumisaeg

Alusharidus ja 1. kooliaste
Moderaator Lehte Tuuling

Lõimitud aine- ja keeleõpe
Moderaator Natalja Mjalitsina

Eesti keele kui teise keele õpetamine
Moderaator Anne Reinsoo

Võõrkeelte õpetamine
 Moderaator Nina Raud

Vene keele õpetamine
Moderaator Olga Burdakova

11.00 – 12.00

Töötuba 1
“Kõne toetamine kakskeelsetel kõnearengu probleemidega lastel: praktilised soovitused“ – Darja Parts, Tartu Ülikooli Kliinikum

Töötuba 2
“Digitaalse LAK-õppe materjali kavandamine“ – Maret Vandel, Eesti Keelekümblusprogramm

Töötuba 3
“Gümnaasiumiõpilaste meediapädevuse arendamine eesti keele tundides” – Aljona Kordontšuk, Eesti Keele kui Teise Keele Õpetajate Liit

Töötuba 4
„Aktiivõppemeetodid, mis tekitavad hasarti ja toovad sära silma“ – Ingrid Prees, Eesti Keele kui Teise Keele Õpetajate Liit

Töötuba 5
„Ilukirjanduslik tõlge eesti keelest vene keelde kui vene keele õpetamise aktiivmeetod“ – Svetlana Panfiljonok ja Natalja Buinitskaja, Vene Keele ja Kirjanduse Õpetajate Liit Eestis

12:00 – 13:00

Töötuba 6
„Laste eesti keele teise keelena keelelise arengu jälgimine ja hindamine“ – Lea Maiberg, Eesti Keelekümblusprogramm

Töötuba 7
„Kuidas arendada ainekirjaoskust? Praktilisi juhatusi ja meetodeid“ – Merilin Aruvee, Tallinna Ülikool

Töötuba 8
„Kaasahaaravus, aktiivsus ja jõukohasus – tõhusa õppe alus“ – Mare Kitsnik, Tartu Ülikool

Töötuba 9
„Lingvistika on lihtne! – lingvistilisi harjutusi õpilastele“ – Kärt-Katrin Pere, Haridus- ja Noorteamet

Töötuba 10
„Aktiivõppemeetodid vene keele õpetamisel“ – Leša Razin, GAME Keelekeskus

13.00 – 14.00 Lõuna

14.00 – 14.30 Plenaarettekanne „Ühtne Eesti kool ja selle mitu nägu“ – Laura Kirss, Tartu Ülikooli haridusteaduste teadur; Sandra Järv, Tartu Ülikooli haridusteaduste spetsialist

14.30 – 15.00 Plenaarettekanne „Ootustest õpetaja pädevustele“ – Annike Soodla, Haridus-ja Teadusministeeriumi Täienduskoolituse ja õpetajahariduse büroo peaekspert

15.00 – 16.00 Paneeldiskussioon: “Eesti keele õppe elukaar”

16.00 Lahkumiskohv