Autor:
Tartu Ülikooli Narva kolledž

Mitmekeelne ja -kultuuriline haridus

Narva kolledž on kujunenud üheks Eesti kakskeelsete üldharidus- ning keelekümbluskoolide õpetajate koolituskeskuseks. Kuna kolledži eripära on mitmekeelne õppetöö ja mitmekultuuriline keskkond, saavad meie üliõpilased ettevalmistuse tööks mitmel erialal. Nii töötavad meie vilistlased õpetajatena koolides ja koolieelsetes asutuses, noorsootöötajatena, kohalike omavalitsuste ja riigiasutuste ametnikena, eraettevõtete ja kolmanda sektori asutuste projektijuhtidena. Lisaks kõrgel tasemel eesti keelele on  tudengitel võimalus omandada meie juures ka inglise, saksa, prantsuse ja vene keel.

Kolledži õpetajakoolituse õppekavad on paindlikud ja neis on ühendatud parim eri riikide haridussüsteemidest.

Kolledži lektoraate läbivaks ning õppejõude ühendavaks teadus- ja uurimisteemaks on mitmekultuurilisus nii hariduses kui ka teistes ühiskonnaelu valdkondades.
 

Tutvu üliõpilaselu ja õppimisvõimalustega