Autor:
Tartu Ülikooli Narva kolledž

Mitmekeelne ja -kultuuriline haridus

Narva kolledž on kujunenud üheks Eesti kakskeelsete üldharidus- ning keelekümbluskoolide õpetajate koolituskeskuseks. Kuna kolledži eripära on mitmekeelne õppetöö ja mitmekultuuriline keskkond, saavad meie üliõpilased ettevalmistuse tööks mitmel erialal. Nii töötavad meie vilistlased õpetajatena koolides ja koolieelsetes asutuses, noorsootöötajatena, kohalike omavalitsuste ja riigiasutuste ametnikena, eraettevõtete ja kolmanda sektori asutuste projektijuhtidena. Lisaks kõrgel tasemel eesti keelele on  tudengitel võimalus omandada meie juures ka inglise, saksa, prantsuse ja vene keel.

Kolledži õpetajakoolituse õppekavad on paindlikud ja neis on ühendatud parim eri riikide haridussüsteemidest.

Kolledži lektoraate läbivaks ning õppejõude ühendavaks teadus- ja uurimisteemaks on mitmekultuurilisus nii hariduses kui ka teistes ühiskonnaelu valdkondades.

#õppimine #sisseastumine
Õpetajakoolitust alustavate üliõpilaste erialastipendium tõuseb 400 euroni.

Uuel õppeaastal õpetajakoolitust alustavate üliõpilaste erialastipendium tõuseb 400 euroni

#teadus
Tartu Ülikooli Narva kolledži üliõpilased

Narva kolledžis toimub 25. mail rahvusvaheline konverents „Noorte väärtuste jõustamine“

#õppimine
Tartu Ülikooli Narva kolledži üliõpilased

Lõputööde kaitsmiste ajakava