SVNC.TK.308 Google'i rakenduste kasutamine õppetöös

​ET/RU

Eesmärk

Arendada sihtrühma digioskusi eesmärgiga mitmekesistada õppeprotsessi ja rikastada tunnis kasutatavaid meetodeid õpilaste motivatsiooni tõstmiseks.

Maht

39 akadeemilist tundi (28 tundi auditoorset tööd, 11 tundi iseseisevat tööd), 1,5 EAP-d

Toimumise aeg

15.09.2023–06.10.2023

Ajakava

15.09.2023 kell 10.00–16.00
22.09.2023 kell 10.00–16.00
29.09.2023 kell 10.00–16.00
06.10.2023 kell 10.00–16.00

Toimumise koht Tartu Ülikooli Narva kolledž, Raekoja plats 2–321, Narva

Sihtrühm

täiskasvanute koolitajad, õpetajad

Õppevorm lähiõpe

Õppekeel

vene keel

Õppejõud

Pavel Kodotšigov

Õpingute alustamise tingimused Eesti keele valdamine B2/ C1 tasemel.

Õpiväljundid

Koolituse läbinu oskab kasutada erinevaid Google'i rakendusi oma igapäevases töös.

Sisu

Google Drive, Google Dokumendid, Google Arvutustabelid, Google Esitlused, Google Vormid,Google Saidid, Google Classroom, Google Meet 

Nõuded lõpetamiseks

Osalus koolitustundides 75% ulatuses, testide vastustest 75% õiged, praktilised ülesanded 75% ulatuses täidetud.

Lõpetajale väljastatav dokument

digitaalne tunnistus

Hind

tasuta

Registreeru koolitusele

Palun tutvuge täiendusõppes osalemisel kogutavate isikuandmete töötlemise põhimõtetega Tartu Ülikooli kodulehel.

Koolitus viiakse läbi Euroopa Sotsiaalfondi "Toetuse andmise tingimuste kehtestamine tegevuse "Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine" elluviimiseks" (edaspidi TAT) raames. Koolitust rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi ja Eesti riigi vahenditest.

SVNC.TK.308 Использование приложений Google в обучении

Цель: Развить цифровые навыки целевой группы , разнообразить учебный процесс, обогатить используемые на занятиях методы для повышения мотивации учащихся.

Целевая группа: учителя общеобразовательных школ.

Общий объем в часах2: 39

Общий объем в EAP: 1,5

Структура объема в академических часах: лекционная работа: 28, самостоятельная работа: 11

Расписание

15.09.2023 kell 10.00–16.00

22.09.2023 kell 10.00–16.00

29.09.2023 kell 10.00–16.00

06.10-2023 kell 10.00–16.00

Место проведения: Ида-Вирумаа, Нарвский колледж, ауд. 321, Ратушная площадь 2, Нарва

Язык обучения: русский

Преподаватель: Павел Кодочигов MSc (Информационные технологии)

Результаты обучения: Учащийся, прошедший программу повышения квалификации, умеет пользоваться различными приложениями Google и использует их в своей повседневной работе.

Содержание: Google Drive, Google Docs, Google Spreadsheets, Google Presentations, Google Forms, Google Sites, Google Classroom, Google Meet

Требования для получения дигитального диплома: 75% участия в учебных занятиях, 75% правильных ответов в тестах, 75% выполненных практических заданий.

Цена: БЕСПЛАТНО

Регистрация

Финансирование обучения осуществляется за счет средств Европейского социального фонда и Эстонского государства.

Просим Вас зайти на домашнюю страницу Тартуского университета, чтобы ознакомиться с принципами обработки личных данных, собираемых во время участия в курсах повышения квалификации. Информация на эстонском языке. Информация на английском языке.

Image
Logo