Autor:
/Unsplash

Aruteluring „Ettevõtja ja õiglane üleminek: väljakutsed ja võimalused“

7. oktoobril kell 14 saavad Narva kolledžis kokku ettevõtjad ja teadlased, et rääkida, millised võimalused ja keerdküsimused ootavad Ida-Virumaa ettevõtlust ees seoses rohepöördega. Seminaril tutvustatakse Põhjamaade häid tavasid ja Ida-Virumaa ettevõtjate seas tehtud uuringu tulemusi. Üritusele on oodatud nii ettevõtjad ja organisatsioonide esindajad kui ka õpetajad, õppejõud ja üliõpilased.

Üritust juhib Jevgeni Timoštšuk 

Kava

13.30−14.00  Tervituskohv ja registreerumine
14.00   Seminari avamine
14.05−14.25  „Kliimamuutused ja kliimasõbralikkus“
Piia Post, Tartu Ülikooli füüsika instituudi meteoroloogia ja klimatoloogia kaasprofessor
14.25−14.45 „Rohepöörde ootuses: Ida-Virumaa ettevõtjate hoiakud ja ootused“. Uuringutulemuste esitlus.
Jelena Rootamm-Valter, Tartu Ülikooli Narva kolledži majandusteaduse lektor
14.45−15.15 „Soome ettevõtete rohepöörde positiivsed kogemused“
Anne Raudaskoski, Ethica, Soome ettevõtja ja ettevõtluskonsultant
15.15−15.50 Aruteluring „Ida-Virumaa ettevõtjate võimalused rohepöörde keerises“
15.50 Kokkuvõte ja seminari lõpetamine

Üritus toimub eesti, vene ja inglise keeles (vajadusel tõlgime).

Osalemine on tasuta.

Tutvu esinejatega

Piia Post on Tartu Ülikooli füüsika instituudi meteoroloogia ja klimatoloogia kaasprofessor. Tema teadushuvide valdkonnaks on atmosfääri suuremastaabiline tsirkulatsioon, kliima, pilvede kaugseire, masinõpe, pilvede ja aerosooli vastasmõjud. Professor Post on Eesti Meteroloogia Seltsi juhatuse esimees, COST CA17109 juhtkomitee ja Baltic Earth teadusnõukogu liige ning esindab Eesti teadust IAMAS-is. Ta teeb suurt ja tänuväärset tööd kliimamuutuste mõju selgitamisel avalikkusele, kelle heaolu sõltub valmisolekust nende muutustega kohaneda.

Jelena Rootamm-Valter on Tartu Ülikooli Narva kolledži lektor. Ta osaleb uurimistöös, mille keskmes on mitmesugused kriitilised sotsiaalmajanduslikud protsessid Eesti ühiskonnas ja Ida-Virumaal. Viimaste uuringute hulka kuulub Ida-Virumaa omavalitsuste liidu tellimusel koostöös Anne Hermiga (Tallinna Ülikooli demograafia instituut) läbi viidud migratsiooni uuring. Praegu osaleb Jelena Rootamm-Valter Tartu Ülikooli kolme kolledži ühise uurimuse „Rohepööre kogukondades“ läbiviimises.

Anne Raudaskoski on Soome ettevõtluskonsultant, kelle ettevõtte Ethica nõustab edukalt Põhjamaade ettevõtteid aaskasutusmajanduse küsimustes. Ta on üks võrgustiku The Nordic Circular Hotspot juhte. Võrgustik ühendab Põhjamaa riikide ärikogukonda, kes edendab aktiivselt taaskasutusmajanduse ja arenduste rakendamist. 2019. aastal loodud võrgustikku kuuluvad praegu kõigi Põhjamaa riikide ettevõtted ning suur rahvusvaheline partner Hollandist. Anne Raudaskoski asutas ja juhib mitmes Euroopa riigis rahvusvaheliselt tunnustust kogunud ettevõtmist co-Design Sprints. Ta on raportite ‘Designing Plastics Circulation’ and ‘Boosting Circular Design for a Circular Economy’ juhtiv autor. 

 


Registreeru üritusele

Üritus toimub Ida-Viru ettevõtlusnädala ja Põhjamaade Nädal Narvas raames.
Koostööpartnerid on Põhjamaade Ministrite Nõukogu esindus Eestis ja Ida-Viru Ettevõtluskeskus.

Image
Logo