Autor:
Heidi Oim (Pixabay)

Teadlase pilguga: kas meil jätkub enam rohepöördeks aega?

Üle maailma on teadlased üsna üksmeelsed, et inimtegevusest põhjustatud kliimasoojenemine on tsivilisatsiooni säilimise peamine ohustaja. Lahendused, mida pakub rohepöördepoliitika, on aga vastuolulised.

Olgu siinkohal veel lühidalt üle korratud, mida me kliimasoojenemise kohta praegu teame. Soojenemise põhjustajaks on kasvuhoonegaaside süsihappegaasi ehk süsinikdioksiidi (CO2), metaani (CH4) ja naerugaasi ehk dilämmastikoksiidi (N2O) kontsentratsiooni suurenemine meie planeedi atmosfääri maapinnalähimas kihis ehk troposfääris.

Nagu kasvuhooneklaas ja -kile, ei takista ka kasvuhoonegaasid päikesekiirgusel maa- ja veepinna soojendamist, kuid nad ei lase soojuskiirgusel tagasi kosmosesse lenduda ning see põhjustab õhukihi soojenemise.

Loe edasi ajakirjast Universitas Tartuensis

Teadlaste vestlusring Õiglase Ülemineku Foorumil

Ida-Virumaa üleminekul kestlikumale majandusmudelile oodatakse suurt tuge teaduse ja ettevõtluse koostööst

Taimebioloogia

Konverents „Kestlik teadus – milline on teadmiste loomise keskkonnajälg?“

Avatud raamat

ESTO-RUSSICA XI. Professor Sergei Issakovi mälestusele pühendatud seminar