1. Inimeseks õppimine veebis

Millised sotsiaalsed oskused omandatakse distantsõppel?

Korraldab Maria Žuravljova (maria.zuravljova@ut.ee)

Kool ei ole ainult aineteadmiste omandamise koht. Kool on ka koht, kus omandatakse sotsiaalsed oskused, õpitakse enesekehtestamist, kaaslastega lävimist ja palju sellist, mis kooliprogrammis ei kajastu. Distantsõppe ja koduõppe korral on lapsed klassikaaslastega otse suhtlemisest ära lõigatud. Aga tänapäeval on suur osa suhtlusest niigi kolinud portaalidesse ja sotsiaalseid norme ning „tavateadmisi“ kujundavad suhtlusvõrgustikud. See, et piirangute leevendamise järel on lapsed taas kiiresti otsinud kontakti sõpradega näitab siiski, et vahetu kontakt oma eakaaslastega on ikkagi oluline.

Selles sessioonis arutame selle üle, kas ja kuidas on sotsiaalsete oskuste kujundamine e-suhtluse pealetungiga muutunud ning kas distantsõpe üldse midagi muutis?