2. Kuidas toetada distantsõppel mitmekeelseid õpilasi?

Eestis on üsna palju õpilasi, kes on siia hiljuti elama asunud ja peavad koolis õppima nii Eestis elamist kui eesti keelt kui ka aineteadmisi. Uussisserändajate peredes ei ole alati ka sedasorti teadmisi ja oskusi, mis võimaldaks pereliikmetel pakkuda neile õpilastele samaväärset tuge nagu saavad pakkuda lapsevanemad, kes on ise samuti siit pärit ja valdavad kooli õppekeelt. Sessioonis analüüsitakse, kas distantsõpe tagab ka keelelistes raskustes õpilaste edasijõudmise?