4. Kuidas tagada õpilaste iseseisev hakkamasaamine?

Õpetaja õpetab, õpilane õpib, aga karistatakse vanemaid.

Korraldab Denis Larchenko (denis.larchenko@ut.ee)

Diskussioonpaneel, kus esindatakse kolm erinevat huvigruppi: õpetaja, mitteformaalse õppe spetsialist, lapsevanem.

Diskussiooni eesmärgiks on arutada probleeme, mida kogevad lapsevanemad, õpilased ja õpetajad ise seoses distantsõppega. Probleemi fookus on õpilase iseseisvuse tagamine. Diskussiooni väljund:

  • Panna kuulajaid ja osalejaid mõtlema sellele, kuidas on võimalik tagada õpilaste iseseisvust;
  • Saada teada, erinevate huvigruppide muresid;
  • Jagada parimaid praktikaid sarnaste probleemide lahendamisel.

Diskussiooni lõpus peavad osalejad võtma arutelu kokku ning ütlema vähemalt 5 nõuannet, mida oleks vaja õpetajal, lapsevanemal arvesse võtta, et distantsõppe juures tulla paremini toime.

Diskussiooni osalejad: Kristina Kallas (lapsevanema rollis), Valeria Lavrova (moderaator), Jelena Lohmatova (mitteformaalse õppe spetsialist), xxxx (haridusvaldkonna inimene – õpetaja)