Posterettekannete konkurss

Korraldab Aet Kiisla (aet.kiisla@ut.ee)

Tartu Ülikooli Narva Kolledž kuulutab pedagoogilise konverentsi raames välja üleriigilise posterettekannete konkursi “Mitmekeelsus ja distantsõpe – kuidas need üksteist toetavad?”

Mitmes keeles õppimine on juba ammu normaalne. Suuremalt või väiksemalt distantsilt õppimine samuti. Meie küsimus on, kuidas olemasolevaid võimalusi kõige mõistlikumalt kasutada? Milliseid asju on kõige mõistlikum õppida virtuaalselt, milliseid ühes ruumis koos viibides? Kuidas neid ruume ja distantse omavahel kombineerida?

Milliseid asju peaks õppima emakeeles, milliseid võõrkeeles, milliseid mõnes programmeerimiskeeles ja milleks võiks kasulik olla nende kõigi kombineerimine?

Seekordsel posterettekannete konkursil ei soovi me näha mõne vahendi või metoodika põhjalikku tutvustust vaid just seda, kuidas keeled ja distants omavahel ühendades parima tulemuse annavad. Soovime näha pikaajalisemat vaadet ja järeldusi.

Posteritel pakume võimalust kajastada mõttekäike või lahendusi, mida olete juba rakendanud või millest alles unistate. Posteril võib kajastada ka n-ö oma lugu, kuidas ise olete püüdnud sissetallatud rajalt maha astuda ja mida sellest õppinud. Võib mõelda pädevustele, mida saame õppijates arendada just kombineerides erinevaid keeli ja keskkondi.

Seekord on eriti asjakohane mõelda postri sisu ja vormi kooskõlale, sest postereid ei prindita, vaid publitseeritakse ainult veebis. Poster võib tänu sellele olla täpselt nii mitmekihiline kui autorina seda asjakohaseks peate.

Posterettekanne on peamiselt eesti keeles. Esitamise tähtaeg on 10. august 2020.

Konkursi žüriisse kuuluvad HTMi esindaja, Aasta Õpetaja ja TÜ Narva Kolledži õppejõud. Võitjad saavad auhinnad ning tööd avaldatakse Tartu Ülikooli Narva Kolledži kodulehel.

Postersessiooniga liitumiseks ja posterite konkursil osalemiseks tutvu juhendiga.