Seminar: "Creativity in ELT to Maximize English Language Learning/Loovus inglise keele tunnis inglise keele õppimise tõhustamiseks"

Rhonda Petree - Literature Circles

Rhonda Petree - Readers Theater

Andre Boyer - Teaching Criticial Thinking Skills

Paul Braddock - Estonia Presentation Teachers

BRITISH COUNCIL TEACHING FOR SUCCESS

23.10.2018 algusega kell 10:30, koostöös US ja Briti saatkondadega, toimub TÜ Narva kolledžis inglise keele kui teise keele õpetajatele ja teistele huvitatutele suunatud õpetamisalane seminar "Creativity in ELT to Maximize English Language Learning/Loovus inglise keele tunnis inglise keele õppimise tõhustamiseks" mille raames tutvustatakse õppija-keskses keskkonnas kasutatavaid õpetamismeetodeid, fookusega loovale õpetamisele ja loovuse arendamisele inglise keele tunnis, andes võimaluse inglise keele õpetajatele oma õpetamismeetodite täiendamiseks. Seminar toimub Narva kolledžis (ruumides 215 ja 216). Seminari viivad läbi inglise keele lektorid Rhonda Petree ja Andre Boyer (US) ning Paul Braddock ja Nikky Smedley (UK). Seminari osalejad saavad Tartu Ülikooli täiendkoolituse tõendi. 

Seminari päevakava:

10:30-10:45

  • Introduction (room 215)
  • Narva kolledž – Nina Raud, Olga Orehhova 
  • US Embassy - Tiiu Vitsut and Kelli Odhuu
  • British Council - Ursula Roosmaa and Paul Braddock

10:45 - 11:45

  • Paul Braddock (British Council), “Understanding the British Council's teacher development programme” (room 215)

11:45-12:45

  • Rhonda Petree (Fulbright), “A Part for Everyone: Literature Circles” (room 215)

12:45-13:30 Lunch (not provided by the organizers)

13:30-15:00 Parallel sessions:

  • Rhonda Petree (Fulbright), “Is that Reading or Theater? Incorporating Readers Theatre to Develop Reading, Speaking, and Pronunciation Skills” (room 216)
  • Nikky Smedley (British Council), “How to be Heard” (room 215) 

15:00-16:00

  • Andre Boyer (English Language Fellow), “The Art of Asking Questions: Teaching Critical Thinking Skills” (room 215) 

Registreerimine SIIN