Kümme aastat tagasi avati Narva kolledži uus õppehoone

14. novembril 2012 aastal avati pidulikult Narva vanalinnas kolledži uus õppehoone. Kolledži õppejõud ja üliõpilased kolisid kauaoodatud majja Narva raekoja kõrval juba oktoobris.

Kolledži õppehoone on üks uuenduslikumaid Euroopa idapiiril ja seda on tunnustatud mitmete arhitektuuriauhindadega.

Õppehoone arhitektid on Siiri Vallner, Katrin Koov ja Indrek Peil arhitektuuribüroost Kavakava OÜ. Sisekujunduse tegi Hannes Praks ja ehitaja oli AS Yit Ehitus.
 

Vaata avamisaegseid fotosid ajakirjast Universitas Tartuensis

Vaata ka toonase direktori Katri Raigi majatuuri uudistesaatele "Reporter"

Katkend 2012. aastal välja antud raamatust „Uus maja vanal kohal“:

"Ehitada kolledž vanalinna oli kahtlemata julge otsus. Ajaloolise Narva saatusest kõneldi nõukogude aja lõpust järjest avameelsemalt ning üheks oluliseks diskussiooniteemaks sai linna sõjaeelse ilme taastamise võimalikkus. Nii kujunes kolledži uue õpphoone projekt tahes-tahtmata linna erinevate arenguvisioonide lakmuspaberiks. Vanalinna ülesehitamisemõtet uudselt inspireerivat projekti tuli järjekindlalt selgitada nii linlastele kui mitmetele asjassepuutuvatele institutsioonidele.

Ehituse sümboolsest algusest, mil ekskavaator eemaldas tulevase õppehoone krundilt esimese kopatäie pinnast, kulus seitse aastat sarikapeoni 2011. aasta novembris, mis tähistas hoone katusekõrguse saavutamist. Viimane aasta kulus ehitise lõpetamiseks ning kolledži sissekolimiseks. Uue maja pidulik avamine määrati 14. novembrile 2012.

Õppehoone avamisel kuvati uue hoone fassaadile spetsiaalselt selleks puhuks loodud videoinstallatsioon. Video: Taavi Varm, heli: Ardo Ran Varres, muusika: Carl Orff "Carmina Burana ~ O Fortuna", tehniline teostus: AVISION

Kolledži ehitamine ei seisnenud üksnes insener-tehniliste probleemide jooksvas lahendamises. Müüride taaskerkimine kunagise keskväljaku äärde nõudis samavõrra vaimset kasvamist, et mitte jääda ajaloolises linnaruumis võõraks. Kolledži ehitusprotsessi erinevate etappide tähistamiseks anti välja mitmeid trükiseid ja korraldati näitusi, mis ühel või teisel viisil käsitlesid Narva ajalugu või kirjeldasid raekoja platsil asunud hooneid, avatud seminaridel arutleti linna tuleviku arhitektuurivisioonide üle.


Börsihoone peegeldus

Uue õppehoone arhitektuuriline lahendus viitab ühemõtteliselt siin varem seisnud börsihoonele. Ka mitmed maja detailid – sepistatud raudväravad või tihedaks ruudustikuks jaotatud suured aknad – kõnelevad minevikust ammutatud eeskujudest. Mõtte- ja arhidektuuriparalleelide kõrval kohtame eilse ja tänase maja vahel teisigi sarnasusi. Kui börsihoone kolmandal korrusel tegutsesid raamatukogud, siis sealtsamast katuse alt leiame ka tänase kolledži raamatkogu, akadeemilist haridust andva õppeasutuse aju.

Börsihoones asus kino ning kuigi uude majja sarnast ettevõtet ei planeeritud, võimaldab kolledži südameks olev suur 200-kohaline auditoorium näidata nagu vanastigi õppeotstarbelisi filme, korraldada kontserte või teatrietendusi, rääkimata teaduslikest konverentsidest, seminaridest, esitlustest jne. 18. sajandil  kasutati börsihoonet linna kõrgete külaliste öökorterina, täna on uue maja uksed avatud huvilistele ning turistidele. Kehakinnitust pakub esimese korruse kohvik.

"Uue õppehoone arhitektuuriline lahendus viitab ühemõtteliselt siin varem seisnud börsihoonele. Kui börsihoone kolmandal korrusel tegutsesid raamatukogud, siis sealtsamast katuse alt leiame ka tänase kolledži raamatkogu, akadeemilist haridust andva õppeasutuse aju."

Tartu Ülikooli Narva kolledži uus õppehoone on avalikkusele suunatud ehitis Narva kadunud vanalinna territooriumil. Viimase sedasorti avatud hoone ehitamisest on möödas aastakümneid. Kunagi peatusid Narva raekoja platsil liinibusiid ja seisid ootevalmis taksod. Linlased sagisid asutuste ja äride vahel, loendamatud turistid imetlesid ja hiljem juba pildistasid keskväljaku äärseid kauneid ehitisi – raekoda, börsihoonet, vana apteeki ja mitmeid elumaju; inimesed puhkasid jalgu restoranides, käisid kinos ja raamatkogus. Täna on kolledži uus õppehoone kunagise vilka linnasüdame taastulemise esimeseks verstapostiks."


Tartu Ülikooli Narva kolledž loodi 1. juulil 1999 Narva Kõrgkooli baasil. 2022/2023. õppeaastal õpib kolledži 12 õppekaval üle 600 üliõpilase, neist ligi 50% on pärit Ida-Virumaalt. 23 tegutsemisaasta jooksul on kolledž kujunenud Eestis mitmekeelse hariduse kompetentsikeskuseks ning kultuuri- ja ühiskonnaelu edendavaks vaimseks liidriks Kirde-Eestis.

#instituudist
Lapsed mängivad klotsidega

Narva kolledži eesti keele võõrkeelena kaasprofessoriks valiti Mare Kitsnik

#instituudist
Kuulajad istuvad ja naeratavad

Indrek Reimand: tänu eestikeelsele kõrgharidusele saame eesti keeles rääkida kõigest

Kolledži direktori Indrek Reimandi kõne Eesti rahvusülikooli 103. ja kolledži maja avamise 10. aastapäeva aktusel 30. novembril.
#instituudist
Lilled Narva kolledži aktusel

Eestikeelse kõrghariduse ja kolledži maja avamise aastapäeva aktusel antakse üle kolledži kuldmärk

Oled oodatud meiega koos tähistama Eesti rahvusülikooli 103. ja kolledži õppehoone avamise 10. aastapäeva.