26.08.2010 Pedagoogiline konverents "Uus riiklik õppekava ja läbivad teemad selles" - Ettekanded!


"Uus riiklik õppekava ja läbivad teemad selles"

Ettekanded - http://www.narva.ut.ee/838323


Täiendav informatsioon:
Tatjana Babanskaja
Tartu Ülikooli Narva Kolledži
õppekorralduse peaspetsialist
tel. +372 35 60699
faks: +372 35 61911
e-mail: tatjana.babanskaja@ut.ee