SVNC.TK.290 Klassijuhataja kompetentsid, dokumentatsioon ja ülesanded

 

Eesmärk

tutvustada klassijuhataja kompetentsinõudeid, tööülesandeid, koostada näidiste järgi vajalikke dokumente, nt õpilase ja klassi iseloomustust, lastevanemate koosoleku protokolli, arenguvestluse küsimustikku, ürituste kavasid

Maht

16 akadeemilist tundi (8 tundi auditoorset tööd, 8 tundi iseseisvat tööd); 0,5 EAP-d

Toimumisaeg

28.10 kl 10–17

Sihtrühm

üldhariduskooli õpetajad (praegused ja tulevased klassijuhatajad)

Õppevorm

veebiõpe (Moodle)

Õppekeel

eesti keel

Õppejõud

Enda Trubok, Narva kolledži õppejõud, enda.trubok@ut.ee, 5569 9341

Õpingute alustamise tingimused

osalejal on õpetaja kvalifikatsioon või ta taotleb seda

Õpiväljundid

koolituse lõpetanu tunneb klassijuhataja kompetentse ja tööülesandeid ning oskab koostada klassijuhatamisega seotud dokumente

Sisu

Ülevaade klassijuhataja rollist ja klassijuhatajatööks vajalikest kompetentsidest
Klassijuhatajatöö rikastamise võimalused
Iseseisev töö: näidiste järgi koostatakse ja täidetakse eri dokumente

Nõuded lõpetamiseks

100% osalemine õppetöös ja iseseisvate ülesannete täitmine

Lõpetajale väljastatav dokument

digitaalne tunnistus

Hind

105 eurot


Registreeru koolitusele

 

#täiendusõpe
Väärikate ülikool

Väärikate ülikool jätkab Narvas taas loengutega

09.09.2022
#täiendusõpe
Üliõpilane

Kolledžis algab baaskoolitus kõrge abivajadusega ja riskikäitumisega noortega töötavale spetsialistile

06.09.2022
#täiendusõpe

SVNC.TK.297. Stress ja läbipõlemine õpetaja töös (vene keeles)

Koolituse eesmärk on õppida tundma stressi ja läbipõlemise sümptomeid ning nendega toimetulemise võimalusi õpetaja töös.
06.09.2022